De missie van Morgen Winterswijk

De wereld van vandaag vraagt om de stem van Morgen!

De nieuwe politieke partij Morgen Winterswijk is opgericht om meer ervaring en kwaliteit te brengen in het gemeentebestuur van Winterswijk en om toekomstige generaties een plek en een stem te geven in besluiten over Winterswijk.

Morgen vindt dat de huidige politiek teveel nadruk legt op eigen standpunten en onderlinge verschillen. Bovendien ontbreekt het aan een breed gedragen integrale visie op de toekomst van Winterswijk. Gevolg is dat er veel minder voor elkaar komt dan zou kunnen en dat het beleid soms alle kanten op schiet. Groot risico is bovendien dat Winterswijk ‘verrommelt’ door een gebrek aan regie op de vele grote opgaven die ook Winterswijk de komende jaren voor de kiezen krijgt. Zoals de bouwopgave, de energietransitie en de klimaatadaptatie. Opgaven die moeten worden weggezet in een Nationaal Landschap waarin ook allerlei andere belangen en dossiers om aandacht vragen en zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden. Dat vraagt om een samenhangende aanpak.

Morgen Winterswijk

Morgen wil in het lokale bestuur van Winterswijk vooral een verbindende rol vervullen. In plaats van eigen standpunten voorop te stellen, wil Morgen samen met alle Winterswijkers en hun vertegenwoordigers in het gemeentebestuur de complexe puzzels leggen die de komende jaren gelegd moeten worden. Door alle eisen, wensen, belangen en ideeën op tafel te leggen, daarover samen het gesprek aan te gaan en samen een goede balans te zoeken tussen wat kan, wat mag en wat noodzakelijk of wenselijk is. Bij dit alles zal ook rekening moeten worden gehouden met de belangen van toekomstige generaties. Morgen zal ook die belangen op tafel (helpen) leggen, onder andere door de jeugd nadrukkelijk te betrekken bij besluiten over de toekomst van Winterswijk.