De speerpunten van Morgen Winterswijk

Het morgen waar we voor staan en gaan!

Het Winterswijk van Morgen is een Winterswijk waar toekomstige generaties graag opgroeien, wonen, werken, recreëren en oud worden. Een Winterswijk dat met recht de titel Nationaal Landschap draagt en waarin een groene economie hand in hand gaat met een fijn en veilig leefklimaat. Een Winterswijk met goede voorzieningen voor jong en oud, een rijk verenigingsleven en een prettige onderlinge solidariteit (noaberschap).

Met dit Winterswijk op het netvlies wil Morgen graag samen met alle Winterswijkers en hun vertegenwoordigers in de lokale politiek werken aan de volgende speerpunten:

Integrale toekomstvisie

De blik voorbij vandaag is de basis van Morgen als politieke partij. Morgen Winterswijk wil samen met de andere partijen en de inwoners van Winterswijk zo gauw mogelijk een integrale visie opstellen over de toekomst van Winterswijk. Een visie waarin we samen opschrijven hoe Winterswijk en het leven in Winterswijk er in 2050 uit moeten zien, en waar we op het pad daarnaartoe in 2030 minimaal willen staan.

Buitengebied

Morgen Winterswijk ziet het buitengebied van Winterswijk steeds meer verrommelen en verschralen. Niet door toedoen van bepaalde partijen, maar omdat het (ook door gebrek aan bestuurskracht) steeds minder goed lukt om alle verschillende belangen, wensen en regels nog op één lijn te krijgen. Morgen wil hier zo gauw mogelijk verandering in brengen.

Ruimtelijke ordening

Eén van de belangrijke elementen voor de toekomst van Winterswijk is de ruimtelijke ordening: de aanwijzing van bouwlocaties en bedrijventerreinen en de inrichting van onze infrastructuur. Duurzaamheid en dus maatschappelijk verantwoord bouwen en ondernemen vindt Morgen hierin relevant. Het behoud en het liefst nog verdere versterking van de unieke waarden van het Nationaal Landschap Winterswijk moeten volgens Morgen daarin steeds voorop (blijven) staan.

Woningen voor starters en “empty nesters”

Morgen ziet geen makkelijke oplossing voor het tekort aan woningen in Winterswijk. Maar er kan meer als alle partijen gaan samenwerken. Morgen Winterswijk ziet een belangrijke rol voor de gemeente, die nieuwe creatieve ontwikkelingen aanjaagt en faciliteert.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Morgen wil dat Winterswijk uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is, zodat ook toekomstige generaties in een leefbare wereld wonen. Morgen denkt aan een fossielvrije energiemix, waterstofeconomie (waar ook de industrie op draait), klimaatneutrale (land)bouw en een volwaardig elektrisch openbaar vervoersnetwerk.

Economie en werkgelegenheid

Morgen is voorstander van een duurzame economie en vindt dat we ook de Winterswijkse economie meer moeten vergroenen. Daarnaast wil Morgen meer werk maken van een betere balans in soorten werk en van het verder versterken van het kernwinkelgebied. Ook wil Morgen het vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven die locatie-onafhankelijk (want digitaal) hun werk kunnen doen.

Zorg, solidariteit en veiligheid

Zorg, solidariteit en veiligheid zijn belangrijk voor Winterswijk en belangrijke kernwaarden voor Morgen. Zorg voor mensen die het nodig hebben, solidariteit omdat we het soms niet alleen kunnen en veiligheid omdat we ons veilig willen voelen. Morgen wil meer aandacht voor gezondheid, preventie, zorg op maat en voor de mogelijkheden van technologie, waardoor ook zorg op afstand mogelijk is en mensen langer zelfstandig kunnen leven. Daarnaast wil Morgen meer aandacht voor de veiligheid van de Winterswijkers, voor concrete hulp, voor vrijwilligers en mantelzorgers en voor de inburgering van vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Recreatie, sport en cultuur

Morgen Winterswijk hecht zeer aan recreatie, sport en cultuur, omdat het belangrijke ingrediënten zijn voor een waardevol, gezond en plezierig leven en omdat het ‘cement’ is dat ons verbindt. Winterswijk heeft in dit kader prachtige voorzieningen die op onderdelen zelfs nog verder kunnen/mogen worden versterkt. Tegelijkertijd mag recreatie niet ten koste gaan van het unieke karakter van Nationaal Landschap Winterswijk.

Een andere overheid

Morgen Winterswijk wil een andere overheid: Een overheid die veel (pro)actiever is, positief meedenkt en meewerkt, zichtbaar en dienstbaar is, en tegelijkertijd veel strakker regisseert op een aantal maatschappelijk vitale terreinen.

Een andere politiek

Morgen Winterswijk wil in de lokale politiek vooral een verbindende rol vervullen. Dus niet de tegenstellingen benadrukken of zelfs vergroten, maar dat wat ons verbindt of kan verbinden. Het gaat er immers om goede dingen voor elkaar te krijgen, niet om elkaars vliegen af te vangen. Goede ideeën van andere partijen zullen altijd op de steun van Morgen kunnen rekenen.